Årets tema

Årets tema:

Ungdomsboksförfattare


Hur får vi ungdomar att läsa böcker


Till skillnad från tidigare

utser en kommitté stipendiaterna


Ingen ansökan ska göras