Stiftelsen
Stiftelsen Yngve Bergers Minnesfond

Stiftelsen

Yngve Bergers

Minnesfond

Stiftelsen

Yngve Bergers Minnesfond

Årets tema: Ungdomsboksförfattare

Hur får vi ungdomar att läsa böcker?

Ändamål

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att förvalta stiftelsen, samt: 

-  utse en kommitté för årets stipendier:

-  besluta om varje års tema för stipendier  -  varje 
   kommittéledamot föreslår tre kandidater för styrelsen

-  styrelsen beslutar slutligen om tre stipendiater  -
   ansökningskriterierna framgår i ansökningsformuläret

Syftet med Stiftelsen är att främja konstnärlig verksamhet.
Verksamheten ska utgöras av förvaltning av Stiftelsen.
Tre stipendiater skall utses per år som får ta del av överskottet på avkastningen.