Stipendiater 2022
Vi har glädjen att presentera tre stipendiater för 2022

Anna Sörensson

Motivering: En lättsam lekfullhet, betecknar Sörensons sätt att förhålla sig till sina natur-relaterade skulpturer som är förstorade och förhöjda i färgskala.

De är samtidigt mödosamt skapade och placerade på väl valda platser.

Det ömtåliga, sköra materialet, som med hjälp av luft och ljus understryker lättheten, skapar monumentala, iögonfallande skulpturer som man som betraktare inte kommer undan.

De påkallar ett möte mellan ett modernt och ett, genom historien uråldrigt formspråk.

I motsatsförhållandet uppstår frågor.

Vad är det vi ser?

Sörensson är värdig ett stipendium till förmån för ett fortsatt sökande och för att kunna utveckla sitt arbete genom tekniskt hållbara alternativ.

Karin Häll

Motivering: Genom sin materialiserade poesi, undersöker Häll skulpturens möjligheter och ställer frågor gällande vanor och traditioner och det obegripliga i att vara människa.

Vardagsföremål tagna ur dess vanliga sammanhang och satta i andra rum, blir en lek med motsatser och uttryck som är bekanta.

Häll gestaltar mentala tillstånd som ger en växelverkan mellan

konst, poesi, litteratur och dess utövare.

Ett stipendium ger Häll möjlighet att koncentrerat få möjlighet att utvidga sitt konstutövande i relation till litteratur och poesi under en längre period.  

Sandra Lundberg

Motivering: Lundberg kopplar händernas görande till en intuitiv process som baseras på känslor och lust men också på den kollektiva erfarenheten av en, oftast kvinnlig, hantverkstradition.

Med sina naturnära fantasieggande organiska former, som ibland gränsar till skräckinjagande, uppstår en spännande dynamik mellan det trygga som känns igen och det obehagligt ovissa.

Samtidigt är det ett sökande i material och teknik.

Genom användandet av upphittade och gamla material är hållbarhet en ståndpunkt och ett centralt tema i Lundbergs konst.

Lundberg vill på ett ovanligt sätt utveckla sitt textila arbete med hjälp av en kollektiv arbetsprocess.

För att kunna förverkliga detta kommer ett stipendium Lundberg väl till godo.

__________________________________
Stipendiater 2021

Vi har glädjen att presentera tre stipendiater för 2021

Kristina Stark

har tilldelats Yngve Bergers stipendium för 2021!

Motivering: Stark använder sig av naturen för ett otvunget sökande där hon behandlar ytor, färg, speglingar, ljus och mörker.

Ett intryck av målade collage framträder och bildar en tydlig rörelse.

Ett transparent växelspel i kompositionen av färg och form mellan föreställande och abstraktion gör betraktaren osäker, intresserad och nyfiken på att få veta mera. 

Ett stipendium stärker detta konstnärskap och gynnar en vidareutveckling som är till glädje för konstnärens publika framträdanden.

Hillevi Berglund

har tilldelats Yngve Bergers stipendium för 2021!

Motivering: Berglund beskriver genom sitt måleri, världen och dess mänskliga förutsättningar på ett poetiskt sätt och berättar om vårt gemensamma minne med hjälp av ögonblicksbilder där färg och yta skalas av och formen blir abstrakt.

Titeln ger en fingervisning, men inte mer än att det för betraktaren ges utrymme att fantisera och relatera till egna tankar, känslor och förnimmelser inför bilden. 

Ett stipendium ger Berglund en möjlighet att jobba koncentrerat inför hennes kommande utställning och även ett ekonomiskt bidrag till den katalog hon är i färd med att färdigställa.

Mia Malmlöf

har tilldelats Yngve Bergers stipendium för 2021!

Motivering: Malmlöf arbetar med trädgården som tema. Hur den förändras över årstider med vad det innebär av växande, förmultnande och det ständigt återkommande.

Utan att förlora fokus växlar Malmlöf i sitt måleri mellan detaljerat och abstrakt och undersöker tålmodigt och samtidigt lekfullt naturens rörelser, mönster, lagar och relaterar i samma anda till ett konsthistoriskt perspektiv. 

Ett stipendium ger Malmlöf möjlighet att fördjupa sig samt hitta nya spår i sitt konstnärliga sökande inom ramen för trädgårdens rum. Hon får därmed möjlighet att nå en större publik.

__________________________________

Stipendiater 2020
Vi har glädjen att presentera två stipendiater för 2020

Lotte Nilsson Välimaa

Motivering: Lotte Nilsson Välimaa har lång konstnärlig erfarenhet och arbetar engagerat med sin närmaste omgivning, sina medmänniskor och har konsekvent utvecklat sitt projekt "Låt mig se in i dina ögon" under 10 år.

Nilsson Välimaa är inte rädd för att experimentera och undersöka, såväl färg, form och material, som i det mänskliga mötet.

Hennes utforskande och konsekvent genomförda arbeten visar på ett intressant konstnärskap med en tydlig vision och mål.

Stipendiet på 10 000 kr kommer Nilsson Välimaa väl till användning inför hennes planerade utställningar i
Berlin och Stockholm under 2021.

Andreas Ribbung

Motivering: Andreas Ribbung har ett stort kunnande då han vid sidan om sitt eget konstnärliga utövande medverkat och drivit många olika konstprojekt i Sverige och utomlands med stort engagemang.  

Med hjälp av stipendiet på 10.000 kr kan Ribbung få möjlighet att dela med sig av sin digra erfarenhet genom den bok han arbetat med sedan 5 år tillbaka, där han dokumenterat måleriprocessen som följs av kommentarer om hur den bildbaserade tankeprocessen kan fungera. 

Detta bidrar till att lyfta fram andra konstnärskap i utveckling.