Stipendiater

Våra stipendiater

Stipendiater 2023 - tema skulptur

Ida-Johanna Lundqvist


Lundqvist har roligt när hon arbetar. Det går inte att ta miste på hennes nyfikenhet och
upptäckarglädje när hon utforskar sina material och tekniker. „Att arbeta med skulptur är som att skriva poesi fast med material“. Det är Ida-Johannas egna ord som så fint uttrycker det som även betraktaren upplever. Lundqvist verk förför med en slags musikaliska toner som skimrar vackert i
materialvalen, och med en fingertoppskänsla för platsen. Under det till synes överjordiska,
onåbara, anas ett djup som förmedlar tankar och kunskap om historia och litteratur. 

Lundqvist kommer stipendiet till godo för att utforska den gamla tekniken scagliolan, och kombinera denna med moderna material, samt för att färdigställa en skulptur i trä med intarsia i samma teknik.

Mattias Bäcklin

Bäcklins lek med verkligheten är ett sätt att förhålla sig till omvärlden. Formspråket är eget och humoristiskt och han ser oväntade möjligheter i det som redan finns, men han söker även i det lilla, det dolda, en sorts spegel som utmanar betraktarens inlevelseförmåga, fantasi och empati. Med till synes enkla medel skapar han sensationella upptäckter och visar samtidigt på en hantverksskicklighet som kompletterar hans experimentlusta. 

Stipendiet ger Bäcklin möjlighet att bland annat släppa en bok om sitt konstnärskap och att få tid och energi för att driva sitt konstnärskap framåt.

Kajsa Rönnholm

Rönnholm arbetar ofta med teman kring övergången från barndomen till vuxenlivet. Hon använder skulptur som en bro mellan det förflutna och nutiden och det hjälper henne att förstå livets skeenden, samtidigt som hon strävar efter att utveckla sin material-kännedom.
Rönnholm lyckas skapa känsliga och lätta arbeten av hårda och tunga material vilket inbjuder till att fundera över naturens och livets förgänglighet. Hon visar på att människans strävan efter evig ungdom och odödlighet är ett projekt dömt att misslyckas, eftersom vi alla är en del av naturen. Genom att hon i presentationen sätter sin egen kropp i förhållande till verket förskjuts verkets gräns, vilket skapar en intressant spänning. Rönnholm gestaltar genom sina val av 
material, abstrakta känslor och idéer och hennes arbeten visar tydligt att hon älskar att arbeta med händerna.

Genom Stipendiet kan Rönnholm fördjupa sitt konstnärskap, och få tillgång till ateljé.

Stipendiater 2022 - skulptur

Anna Sörensson


Motivering: En lättsam lekfullhet, betecknar Sörensons sätt att förhålla sigtill sina natur-relaterade skulpturer som är förstorade och förhöjda ifärgskala.

De är samtidigt mödosamtskapade och placerade påväl valda platser.

Det ömtåliga, sköra materialet,som med hjälp av luft och ljus understryker lättheten, skapar monumentala,iögonfallande skulpturer som man som betraktare inte kommer undan.

De påkallar ett möte mellan ettmodernt och ett, genom historien uråldrigt formspråk.

I motsatsförhållandet uppstårfrågor.

Vad är det vi ser?

Sörensson är värdig ettstipendium till förmån för ett fortsatt sökande och för att kunna utveckla sittarbete genom tekniskt hållbara alternativ.

Karin Häll


Motivering: Genom sin materialiserade poesi, undersöker Häll skulpturensmöjligheter och ställer frågor gällande vanor och traditioner och detobegripliga i att vara människa.

Vardagsföremål tagna ur dessvanliga sammanhang och satta i andra rum, blir en lek med motsatser och uttryck somär bekanta.

Häll gestaltar mentalatillstånd som ger en växelverkan mellan

konst, poesi, litteratur ochdess utövare.

Ett stipendium ger Hällmöjlighet att koncentrerat få möjlighet att utvidga sitt konstutövande irelation till litteratur och poesi under en längre period.  

Sandra Lundberg


Motivering: Genom sin materialiserade poesi, undersöker Häll skulpturensmöjligheter och ställer frågor gällande vanor och traditioner och detobegripliga i att vara människa.

Vardagsföremål tagna ur dessvanliga sammanhang och satta i andra rum, blir en lek med motsatser och uttryck somär bekanta.

Häll gestaltar mentalatillstånd som ger en växelverkan mellan

konst, poesi, litteratur ochdess utövare.

Ett stipendium ger Hällmöjlighet att koncentrerat få möjlighet att utvidga sitt konstutövande irelation till litteratur och poesi under en längre period.  

Stipendiater 2021 - måleri

Kristina Stark


har tilldelats Yngve Bergers stipendiumför 2021!

Motivering: Starkanvänder sig av naturen för ett otvunget sökande där hon behandlar ytor, färg,speglingar, ljus och mörker.

Ettintryck av målade collage framträder och bildar en tydlig rörelse.

Etttransparent växelspel i kompositionen av färg och form mellan föreställande ochabstraktion gör betraktaren osäker, intresserad och nyfiken på att få vetamera. 

Ettstipendium stärker detta konstnärskap och gynnar en vidareutveckling som ärtill glädje för konstnärens publika framträdanden.

Hillevi Berglund


har tilldelats Yngve Bergers stipendiumför 2021!

Motivering: Berglundbeskriver genom sitt måleri, världen och dess mänskliga förutsättningar på ettpoetiskt sätt och berättar om vårt gemensamma minne med hjälp avögonblicksbilder där färg och yta skalas av och formen blir abstrakt.

Titelnger en fingervisning, men inte mer än att det för betraktaren ges utrymme attfantisera och relatera till egna tankar, känslor och förnimmelser inför bilden. 

Ettstipendium ger Berglund en möjlighet att jobba koncentrerat inför henneskommande utställning och även ett ekonomiskt bidrag till den katalog hon är ifärd med att färdigställa.

Mia Malmlöf


har tilldelats Yngve Bergers stipendiumför 2021!

Motivering: Malmlöfarbetar med trädgården som tema. Hurden förändras över årstider med vad det innebär av växande, förmultnande ochdet ständigt återkommande.

Utanatt förlora fokus växlar Malmlöf i sitt måleri mellan detaljerat och abstraktoch undersöker tålmodigt och samtidigt lekfullt naturens rörelser, mönster,lagar och relaterar i samma anda till ett konsthistoriskt perspektiv. 

Ettstipendium ger Malmlöf möjlighet att fördjupa sig samthitta nya spår i sitt konstnärliga sökande inom ramen för trädgårdens rum. Honfår därmed möjlighet att nå en större publik.

Stipendiater 2020 - måleri

Lotte Nilsson Välimaa


Motivering: Lotte Nilsson Välimaa harlång konstnärlig erfarenhet och arbetar engagerat med sin närmaste omgivning,sina medmänniskor och har konsekvent utvecklat sitt projekt "Låt mig se in i dina ögon" under 10 år.

Nilsson Välimaa är interädd för att experimentera och undersöka, såväl färg, form och material, som idet mänskliga mötet.

Hennes utforskande ochkonsekvent genomförda arbeten visar på ett intressant konstnärskap med entydlig vision och mål.

Stipendiet på 10 000kr kommer Nilsson Välimaa väl till användning inför hennes planeradeutställningar i
Berlin och Stockholm under 2021.

Andreas Ribbung


Motivering: AndreasRibbung har ett stort kunnande då han vid sidan om sitt eget konstnärligautövande medverkat och drivit många olika konstprojekt i Sverige och utomlandsmed stort engagemang.  

Medhjälp av stipendiet på 10.000 kr kan Ribbung få möjlighet att dela med sig avsin digra erfarenhet genom den bok han arbetat med sedan 5 år tillbaka, där handokumenterat måleriprocessen som följs av kommentarer om hur den bildbaseradetankeprocessen kan fungera. 

Detta bidrar till att lyfta fram andra konstnärskapi utveckling.