Yngve Bergers Minnesfond
Stiftelsen Yngve Bergers Minnesfond

Stiftelsen

Yngve Bergers

Minnesfond

Yngve Bergers Minnesfond


Stiftelsens uppgift är att främja konstnärlig verksamhet


Varje år bestäms storleken på stipendiet beroende på avkastningen på kapitalet. Genom att följa 80% villkoret,
blirr stipendiet skattefritt.


Avkastningen ska sedan fördelas på 3 stipendier som
kan ansökas från 1 oktober till 31 oktober och som
delas ut i slutet av samma år.