Verksamheten
Stiftelsen Yngve Bergers Minnesfond

Stiftelsen

Yngve Bergers

Minnesfond

Yngve Bergers Minnesfond

Stiftelsens uppgift är att främja
konstnärlig
verksamhet


Varje år bestäms storleken på stipendiet beroende på avkastningen på kapitalet.

Stiftelsen följer regeln för ett skattefritt stipendiet.


Avkastningen ska sedan fördelas på 3 stipendier som delas ut i slutet av samma år.