Ändamål

Syftet med Stiftelsen är att främja konstnärlig verksamhet.
Verksamheten ska utgöras av förvaltning av Stiftelsen.
Tre stipendiater skall utses
per år som får ta del av överskottet på avkastningen.

_____________________________________________________________________________________________

Ansökningskriterier

Sökande skall vara verksam och bosatt i Stockholms län och ha en
grundutbildning motsvarande CSN understödsregler.

Sökande skall kunna dokumentera sin konstnärliga färdighet,
genom att bifoga bilder av minst tre och högst fem verk med ansökan.
Verken bör vara gjorda under de senaste två åren.
Ansökan aktiveras 1:a oktober och skall vara stiftelsen tillhanda senast 31 oktober!

________________________________________________________________________________

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att förvalta stiftelsen, samt:
- utse en kommitté för årets stipendier
- besluta om varje års tema för stipendier
- varje kommittéledamot föreslår tre kandidater för styrelsen
- styrelsen beslutar slutligen om tre stipendiater
- ansökningskriterierna framgår i ansökningsformuläret