Ansökan om stipendium för konstnärlig verksamhet
Tema 2023 - skulptur
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober 2023
- 3 st stipendier à 30 000 kr, plus en vecka -50% hyra i silversmedens hus –
Styrelsen ser gärna att stipendiaterna ställer ut sina verk i samband med
Yngve Berger-dagen, första lördagen i augusti, på Blidö!

Ansökningskriterier

  • Sökande skall vara verksam och bosatt i Stockholms län och ha en grundutbildning motsvarande CSN understödsregler.
  • Sökande skall kunna dokumentera sin konstnärliga färdighet,
    genom att bifoga bilder av minst tre och högst fem verk med ansökan.
  • Verken bör vara gjorda under de senaste två åren.
Ansökan aktiveras 1:a oktober och ska vara stiftelsen tillhanda senast
31 oktober 2023.
Ansökningsblankett

_______________________________________________________________________________________________________________________
Komplettera ansökan med bilagorna: personbevis, kort CV och prov på 3-5 egna verk (fotografier) lägg allt i en pdf fil.